Migracje z behaviourem generującym dodatkowe modele

W firmie postanowiliśmy wykorzystać migracje. Przeważnie tworzy je się dość prosto, i prosto migruje się bazę danych do kolejnych wersji. Jednym z wyjątków jest użycie behavioura generującego dodatkowe modele i tabele bazy danych. Otrzymujemy wtedy następujący błąd:

Fatal error: Class BaseToPrfx* could not be found...

Skąd ten błąd się bierze? Otóż wykonując zadanie doctrine:generate-migrations-diff, Doctrine tworzy pomocnicze modele używając dodatkowego prefiksu ToPrfx. W momencie wystąpienia błędu, wszystkie klasy ToPrfx są stworzone, łącznie z BaseToPrfx*. Jednak klasa Base, nie zostaje załadowana po utworzeniu, co powoduje nasz błąd.

Jak problem rozwiązać? Rozwiązanie jest dość banalne. Otóż wystarczy uruchomić zadanie doctrine:generate-migrations-diff dwukrotnie. W przypadku użycia diem, należy wyczyścić cache pomiędzy kolejnymi uruchomieniami polecenia diff za pomocą cache:clear (dm:clear-cache niewiele pomoże).

Drugie uruchomienie taska utworzy bezproblemowo migracje, choć nie bez problemów w środku. Otóż polecenia dodające nasze nowe tabele znajdą się w metodzie down(), a te usuwające w metodzie up(). łatwo zauważyć, że nie oto chodzi, a naprawa tego, to proste Kopiuj i Wklej. Niestety, od tej pory czeka nas kilka problemów.

  • Po pierwsze, od tej pory, dwukrotne uruchomienie migracji będzie wymagane za każdym razem, by otrzymać nasze migracje. I za każdym razem w klasach migracyjnych znajdą się polecenia usuwające i tworzące tabele dla generowanych z behavioura modeli.
  • Po drugie, podczas generacji migracji, modele dla tych dodatkowych tabel zostaną i tak usunięte, więc bez systemu kontroli wersji, napotkamy kolejny problem.
Dlatego należy zadać sobie ważne pytanie:
Czy potrzebujemy modeli wygenerowanych przez behaviour tabel?

Należy rozważyć wszelkie za i przeciw, ale osobiście zalecam rezygnację, przynajmniej do czasu poprawy błędu w symfony. Chyba, że te modele są potrzebne i używamy systemu kontroli wersji, lub potrzebujemy powodu do nauki tworzenia klas migracyjnych.

Nasze podejście w zespołach do migracji jest częściowo wymuszone poprzez użycie systemu CMF diem, a częściowo jest to spowodowane względami praktycznymi. Robiąc migrację teraz, trudniej będzie o nich zapomnieć później, gdy projekt zacznie działać.

Komentarze

Comments powered by Disqus