sfForkedDoctrineApplyPlugin 1.4.1

Szybka aktualizacja pluginu spowodowana przeoczeniem.

Okazało się, że podczas przenoszenia gałęzi 1.3.x do .1.4.x zapomniałem również zmienić odwołania do formularza, co powodowało błędy w akcji apply i settings. Nowa wersja (1.4.1) jest już dostępna na stronach symfony oraz na githubie.

Komentarze

Comments powered by Disqus